Ericsson Square Dancers
 

En squaredansfilm med några av Ericsson Square Dancers medlemmar. Caller är Anna Johansson.


Var så goda! Här är filmen

Filmen har producerats av Östen Andersson.
2021-11-14