Ericsson Square Dancers
 

En squaredansfilm med några av Ericsson Square Dancers medlemmar. Caller är Anna Johansson.
Filmen har producerats av Östen Andersson.
2008-03-28