Hur klubben kom till - personligt, av ordföranden.

Ericsson Square Dancers bildades den 11 oktober 1981 av entusiastiska Ericssonanställda som återvänt hem efter avslutade kontrakt i Saudi Arabien, där Ericsson tillsammans med andra telekomföretag moderniserade det Saudiska telenätet. Gemensamt för dessa entusiaster var att de börjat dansa squaredans i "Dune Dancers" i Riyadh och kände att de ville fortsätta med detta i Sverige och sprida squaredansens glädje till andra, ännu ovetande. Det blev en lyckad satsning - med mycket engagemang och arbete. Och belöning i form av många nöjda dansare genom åren.

Instruktör för Dune Dancers var Anne-Catherine Glimtoft. Anne-Catherine hade tillsammans med sin man Jörgen varit på uppdrag för Ericsson i Brasilien 1976 till 1978. Där kom de, under en uppvisning av svensk folkdans, i kontakt med en grupp amerikaner. Dessa såg att vissa turer liknade deras Squaredans och tipsade om en kurs som skulle starta i São Paulo under januari 1977. Med stort intresse och nyfikenhet tog de kontakt med "Os Companiheros" (vännerna) under ledning av en amerikansk caller, Fred Wolfe.

När Jörgen och Anne-Catherine förflyttades till Riyadh/Saudi Arabien ville de naturligtvis fortsätta dansa. "Os Companiheros" gav, som 'hej-då'- och 'kom-ihåg'-present, Anne-Catherine och Jörgen en mängd utbildningsmaterial, musik och böcker. Tyvärr tog tullen allt i beslag då det i Saudi Arabien är förbjudet för kvinnor och män att dansa tillsammans.

De blev mycket besvikna men deras intresse och dansglädje fanns kvar. Efter en tid fick de kontakt med en grupp amerikaner och engelsmän som dansade i "Desert Swingers. Nu kunde Anne-Catherine än en gång få tillgång till utbildningsmaterial och musik och fick även hjälp med flera "änglar" från "Desert Swingers." En nybörjarkurs startade med ca fyra squares. Tillsammans, efter flera namnförslag och skisser på hur badgen skulle se ut, bildade de "Dune Dancers". Namnet för att de dansade på Arabiens fantastiska sanddyner och emblemet telefonen, för att de alla arbetade för Ericsson. Nu hade Sveriges första Squaredansklubb bildats, inte i Sverige men av svenskar i Riyadh och med Anne-Catherine Glimtoft som dess ordförande.

När man bor i en Camp innanför höga murar betydde gemenskapen och alla nya vänner som man fick genom squaredansen mycket. De nybildade Dune Dansers fick uppleva mycket underbart tillsammans. Det kanske mest fantastiska var den först festivalen hos Desert Swingers med Jerry Story som caller. Att dansa utomhus i den varma, arabiska natten under en sagolik stjärnhimmel gav många en upplevelse som dom aldrig glömmer.

Med dessa minnen i bagaget plus tankarna på att man ju inte kan sluta dansa bara för att man reser hem, kom de första entusiasterna hem till Sverige och bildade Ericsson Square Dancers. Tack vare medlemmarnas omätliga arbetsinsatser, instruktörernas entusiastiska arbete med utlärningen och musik (tekniken var inte lika utvecklad som den är idag med Hilton och datorers hjälp) kunde Ericsson Square Dancers snabbt växa med Georg Olsbro som dess första ordförande samt Inger Toreld som instruktör. Inger tillsammans med sin man Gösta bildade Grödinge Square Dancers och köpte senare Wärdshuset Böda Baden där de 1985 startade Sveriges första Square Dance Resort.

 
Ericsson Square Dancers badge representerar Ericssons klarblå färg i företagets flagga, solen ett tecken på värme och glädje och dansparet i centrum ett minne från Dune Dancers badge.

Sveriges första squaredansjamboree arrangerades av Ericsson Square Dancers i november 1982 i Ericssons lokaler i Kungen Kurva. Med på denna första festival i Sverige var många deltagare från andra klubbar som bildats av hemvändande "Dune Dancers"-medlemmar - inte bara från Stockholmstrakten utan även från övriga landet. Succén med första jamboreen var så fantastisk att man fortsatte med denna under ytterligare 26 år. Under den första Jamboreen bildades dessutom riksorganisationen "Swedish Association of American Square Dance Clubs", med Sven-Bertil Broby som dess första ordförande under åren 1982 - 1988.

Slutord från verksamhetsåret 1983-84 löd: "Året har karakteriserats av en snabb utveckling av svensk squaredance. De frön som klubben sått under tidigare verksamhetsår har givit resultat snabbt och mångfalt. De "standards" som införts av klubben beträffande festivaler, banners, graduations etc. har i stor utsträckning följts av landets övriga klubbar och detta arbete har förts vidare av riksorganisationen vars verkställande utskott till större delen består av klubbens dansare. Antalet medlemmar var i december 1983 lika med 98."

Vill ni veta mer om squaredansens historia i Sverige och USA kan ni läsa mer under www.squaredans.se.


2022-08-09