Ericsson Square Dancers

Kurser

Kurser hösten 2023

Dag Tidpunkt Nivå Instruktör Termin Avgift Lokal

Tisdagar

18.30-19.55 A1 dansträning Lasse Rawet
070-523 1743
Lars.Rawet@gmail.com

19 sept - 28 nov
400 kr/termin
Ungdomar under 26: 200 kr
Enstaka tillfällen kostar 70 resp 20 kr.
Mötesplats Fagersjö

Tisdagar

20.00-21.20 Plus repetition Lasse Rawet
070-523 1743
Lars.Rawet@gmail.com

19 sept - 28 nov
400 kr/termin
Ungdomar under 26: 200 kr
Enstaka tillfällen kostar 70 resp 20 kr.
Mötesplats Fagersjö

Tisdagar

18.30-19.55 C1 dansträning Leif Håkansson
08-686 0643
leif.annica@telia.com

19 sept - 28 nov

OBS! Ingen kurs 21 nov
400 kr/termin
Ungdomar under 26: 200 kr
Enstaka tillfällen kostar 70 resp 25 kr.
Mötesolats Fagersjö

Tisdagar

20.00-21.30 C3B dansträning Leif Håkansson
08-686 0643
leif.annica@telia.com

19 sept - 28 nov

OBS! Ingen kurs 21 nov.
400 kr/termin
Ungdomar under 26: 200 kr
Enstaka tillfällen kostar 70 resp 25 kr
Mötesplats Fagersjö

Extra information
Lokal: Mötesplats Fagersjö, Havsörnsgränd 6-8, Farsta
Det är bra kommunikation med buss 165. Parkeringsmöjligheter finns. Se karta nedan.

Observera att det inte finns café så medtag egen förtäring.
Eventuella ändringar av lokal och tid meddelas av respektive kursinstruktör. Om Du funderar på att komma oanmäld, kolla innan med kursinstruktören, ifall det har skett förändringar.
Obs. Ingen kurs samma kväll som det är dans.

OBS! Varje kursgrupp ansvarar för att städa efter sig och ta hand om allt sitt eget skräp

Alla som vill fräscha upp sina kunskaper och - eller vill 'ängla' på kurserna är välkomna!

Man kan gå flera kurser men betalar bara för den högsta nivån. Vill man bara gå enstaka kurstillfällen betalar man per gång. Avgift för hel kurs betalas till plusgirokonto 37 34 92 - 8.

Vid frågor kontakta instruktören (se tel eller email ovan) eller klubben, epost: ericssonsquaredancers@gmail.com.

Uppdaterad: 2023-09-19