Ericsson Square Dancers
 

Squaredans - vad är det?

Squaredans, som officiellt har blivit USA´s nationaldans, är en dansform som har fått stor spridning i Sverige.

Den moderna squaredansen (square dance på engelska) är en kombination och utveckling av de traditionella danserna kadrilj, contras mm, som de europeiska invandrarna införde till nordamerika. Squaredansen var på sin tid det största nöjet i “Vilda Västern”.

Squaredans är en gruppdans. Fyra par är uppställda i en fyrkant (square). Dansen består av ett stort antal definierade turer (call) som är inlärda i förväg. Under dansen leds dansarna av en caller (utropare) som i lämplig ordning kombinerar och ropar ut vilka av dessa dansturer som ska genomföras.

Detta innebär att dansarna ömsom dansar ringdans, pardans, eller solo. Allt sker i takt med musiken som ofta är countrybetonad, men även pop, rock, och schlagers finns i squaredansversion. En dans är normalt uppdelad i två omgångar. Under den första omgången (hash call), leds dansarna runt i squaren av callern som hela tiden, mer eller mindre, improviserar och hittar på nya sekvenser av call. Under denna del av dansen ställs både callerns och dansarnas skicklighet på prov. Under andra omgången (singing call), sjunger callern till en låt där texten är uppblandad med call. Dansarna lär sig aldrig en dans utantill och vet aldrig i förväg vilka call som kommer. De måste hela tiden lyssna på callern för att veta vilka call som ska genomföras. Dansen blir därför aldrig enformig och kan av samma skäl bjuda på många överraskningar. Den blir därmed en utmaning för dansarnas uppmärksamhet och förmåga att snabbt komma underfund med hur ett call ska genomföras.

Dansarna i en square behöver inte vara samtränade då alla har samma utbildning och alla call utförs på samma sätt i alla länder över hela världen! Alla kan lära sig squaredans. Man behöver inte ha några tidigare danskunskaper. Squaredansen innehåller ett antal dansnivåer. Grundnivån kallas Basic. Alla som har lärt sig denna nivå, vilket normalt tar ca två terminer, är kvalificerade som squaredansare. Efterföljande påbyggnadsnivåer med flera call och ökande svårighetsgrad, kallas för Mainstream, Plus, Advanced och Challenge. Squaredansarna har ofta speciella kläder, men detta är inte någon nödvändighet. Dock är det kutym på allmänna danser att herrarna har långärmad skjorta och att damerna har kjol. Förutom vanliga klubbdanser i varje klubb, anordnas ett tiotal större festivaler och många andra mindre danstillfällen per år runt om i Sverige. En årlig Convention i Sverige samlar några tusen squaredansare från hela landet, liksom även dansare från utlandet.

Läs mer på squaredans i Sverige.2020-12-22