Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 110 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Styrelsen för Ericsson Square Dancers informerar här om läget vad gäller klubbens verksamhet.
På kurs- och danssidorna hittar ni planerna för våren.
Plus- och A1-dans med amerikansk caller den 6 feb, se flyer.
MEDLEMSAVGIFT
Kom ihåg medlemsavgiften för år 2023 om ni inte redan betalat. Medlemsavgiften är 170 kr för vuxna, och 20 kr för juniorer (som fyller högst 25 år under 2023). Vid betalning, ange följande plusgironummer: 37 34 92 - 8. Glöm inte att ange alla namn på de medlemmar som inbetalningen avser, samt ange att betalningen avser medlemsavgift för 2023! Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta klubbens kassör sverker@stuvsta.one.
CONVENTION
Convention 2023 sker den 19-21 maj i Halmstad.
Europaconvention 2024 hålls i Ikast, Danmark den 26-28 juli.
ÄNDRING?
Det är väldigt viktigt att du meddelar eventuell ändrad kontaktinformation, dvs ändrad postadress, emailadress och telefonnummer, så att vi kan nå dig med information. Meddela mig helst via Lars-Erik.Svensson@telia.com men i nödfall via 070–2673835 – tack!

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook

2023-01-30
Webbansvarig är Östen Andersson