Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Årets convention, som också är Europaconvention, är inställd. Se SAASDCs hemsida (squaredans.se).

All verksamhet (kurser/danser) för resten av vårterminen 2020 ställs in med omedelbar verkan!
Gäller även A1- och C1-workshopparna med Jesper Wilhelmsson 18 – 19 april!
Pga det rådande läget med spridningen av coronaviruset och dess konsekvenser har Ericsson SD’s styrelse nu beslutat att ställa in alla klubbens kurser och kommande danser planerade för resten av vårterminen. Vi hoppas att läget så småningom förbättras så pass att vi kan återuppta verksamheten till hösten. Vi återkommer med besked angående inbetalda kursavgifter för våren.

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2020-04-25
Webbansvarig är Östen Andersson