Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

ESD ber att få önska alla medlemmar och dansare
TREVLIG SOMMAR!

Vi ber alla dansare hålla utkik på vår hemsida för att se hur hösten kommer att se ut. Titta redan nu på kurs- och danssidorna!

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2019-06-11
Webbansvarig är Östen Andersson