Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 110 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Styrelsen för Ericsson Square Dancers informerar här om läget vad gäller klubbens verksamhet.
På kurs- och danssidorna hittar ni planerna för våren.
OBS! Inga kurser den 7 mars!! Dåligt väder och många återbud.
CONVENTION
Convention 2023 sker den 19-21 maj i Halmstad.
Europaconvention 2024 hålls i Ikast, Danmark den 26-28 juli.
ÄNDRING?
Det är väldigt viktigt att du meddelar eventuell ändrad kontaktinformation, dvs ändrad postadress, emailadress och telefonnummer, så att vi kan nå dig med information. Meddela mig helst via Lars-Erik.Svensson@telia.com men i nödfall via 070–2673835 – tack!

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook

2023-03-07
Webbansvarig är Östen Andersson