Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

ESD ber att få önska alla medlemmar och dansare
Välkommen till en ny höst!

På kurs- och danssidorna hittar ni höstens program.
Värva dansare till nybörjarkursen!!!!

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2019-09-03
Webbansvarig är Östen Andersson