Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Styrelsen för Ericsson Square Dancers informerar här om läget vad gäller klubbens verksamhet.

Klubbens kurser
Fruängsgården har stängt för bokning och uthyrning av lokaler tills vidare. Styrelsen har undersökt alternativa lokaler, men det är mycket svårt att hitta lämpliga sådana vilka uppfyller våra krav/behov till en rimlig kostnad. Det innebär att vi inte kan starta upp någon form av verksamhet i Fruängsgården överhuvudtaget – varken danser eller kurser - så länge detta gäller. Vi hoppas komma igång efter årsskiftet.

MEN för att komma igång har styrelsen lyckats ordna 3 UPPSTARTSDANSER
Dessa äger rum i ABF-huset i Huddinge på följande TORSDAGAR:
- 11 november kl 18:30 – 21:00, nivåer B, M, Leif Håkansson/Lasse Rawet callar.
- 25 november kl 18:30 – 21:00, nivåer P, A1, Leif Håkansson/Lasse Rawet callar.
- 2 december kl 18:30 – 21:00, nivå C1, Leif Håkansson callar.
Läs mer i denna flyer. Det lovas "tillåtande" callning efter det långa uppehållet.
Vi förutsätter att alla är vaccinerade mot Covid-19. Stanna hemma om du upplever några symptom på sjukdom.

Övrigt
JULFEST
Styrelsen har hittat en plats för julfesten som äger rum den 4 december. Se flyer.
CONVENTION
Convention 2022 sker den 4 – 6 juni i Flen. Eftersom det är så nära Stockholm kommer inte klubben att arrangera någon gemensam bussresa dit. Var och en får därför ta sig dit själv och boka sin egen logi där.
ÄNDRING?
Det är väldigt viktigt att du meddelar eventuell ändrad kontaktinformation, dvs ändrad postadress, emailadress och telefonnummer, så att vi kan nå dig med information. Meddela mig helst via Lars-Erik.Svensson@telia.com men i nödfall via 070–2673835 – tack!

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2021-11-19
Webbansvarig är Östen Andersson