Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Styrelsen för Ericsson Square Dancers informerar här om läget vad gäller klubbens verksamhet under denna vinter

1. För våra medlemmar finns klubbutskick och årsmöteshandlingar på medlemssidan.

2. Klubbens kurser och danser
Eftersom spridningen av coronaviruset fortsätter och det faktum att Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillsammans med regeringens beslut, kvarstår så kan inte klubben genomföra några aktiviteter. Vi hoppas givetvis att vi kan återuppta vår verksamhet så snart omständigheterna tillåter.

3. Convention i Halmstad är inställd

Den stund förutsättningarna för att återstarta verksamheten finns på plats, så kommer vi att meddela det.

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2021-03-08
Webbansvarig är Östen Andersson