Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Styrelsen för Ericsson Square Dancers informerar här om läget vad gäller klubbens verksamhet.

Klubbens kurser
Fruängsgården har stängt för bokning och uthyrning av lokaler tills vidare. Efter idogt sökande har styrelsen nu lyckats hitta lediga lokaler för vår kursverksamhet våren 2022. Den nya lokalen är Mötesplats Fagersjö med goda kommunikationer med buss (linje 165) och bra parkeringsmöjligheter. (För karta, klicka på länken.) Kursdagen kommer som tidigare bli tisdagar 18.30-21.30 (2 pass) och vi har möjlighet att ha 2 * 2 kurser. Kursledare är Lars Rawet och Leif Håkansson. Planerad terminsstart 18 januari.
Styrelsen har ännu inte tagit slutligt beslut om nivåer men man kommer att starta terminen med C1 dansträning 18.30-21.00 samt Plus dansträning 18.30-21.00.
Regeringem och Folkhälsomyndigheten har nu kommit med nytt meddelande om skärpta coronarestriktioner! Detta innebär att de planerade kurserna blir framflyttade i tiden. ALLTSÅ INGEN KURSSTART DEN 18 JAN. Mer information kommer senare.

Övrigt
MEDLEMSUTSKICK
Årets sista utskick finns nu på medlemssidan.
MEDLEMSAVGIFT
Det är nu dags att betala medlemsavgiften för år 2022. Medlemsavgiften är 170 kr för vuxna, och 20 kr för juniorer (som fyller högst 25 år under 2022). Vi ber dig att betala medlemsavgiften snarast möjligt, dock senast 31 december! Vid betalning, ange då följande plusgironummer: 37 34 92 - 8 Ericsson Square Dancers Glöm inte att ange alla namn på de medlemmar som inbetalningen avser, samt ange att betalningen avser medlemsavgift för 2022! Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta klubbens kassör sverker@stuvsta.one.
CONVENTION
Convention 2022 sker den 4 – 6 juni i Flen. Eftersom det är så nära Stockholm kommer inte klubben att arrangera någon gemensam bussresa dit. Var och en får därför ta sig dit själv och boka sin egen logi där.
ÄNDRING?
Det är väldigt viktigt att du meddelar eventuell ändrad kontaktinformation, dvs ändrad postadress, emailadress och telefonnummer, så att vi kan nå dig med information. Meddela mig helst via Lars-Erik.Svensson@telia.com men i nödfall via 070–2673835 – tack!

Bilder från ESD´s julfest hittar ni på Facebook nedan!

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2022-01-12
Webbansvarig är Östen Andersson