Ericsson Square Dancers
 

Välkommen

Ericsson Square Dancers är en av Sveriges äldsta squaredansklubbar med omkring 160 medlemmar.

Ericsson Square Dancers har medlemmar i alla åldrar. I denna squaredansfilm ser vi några av klubbens yngre förmågor.

Aktuellt

Styrelsen för Ericsson Square Dancers informerar här om läget vad gäller klubbens verksamhet.

Klubbens kurser och danser
Fruängsgården har stängt för bokning och uthyrning av lokaler tills vidare. Det innebär att vi inte kan starta upp någon form av verksamhet i Fruängsgården överhuvudtaget – varken danser eller kurser - så länge detta gäller.

Den stund förutsättningarna för att återstarta verksamheten finns på plats, så kommer vi att meddela det.

Övrigt
Den 11 oktober 2021 fyller klubben 40 år. På grund av den osäkra pandemisituationen flyttas firandet till nästa år.

Glöm ej att meddela adressändringar, ändring av email samt telefonnummer/mobilnummer, via email till lars-erik.svensson@telia.com. Har du några frågor, tips eller synpunkter, kontakta Annika.Myhrberg@telia.com eller Lars-Erik.Svensson@telia.com.

Önskar du bli medlem i Ericsson Square Dancers? Kolla sidan "medlemskap"!

Ericsson Square Dancers, nu på Facebook


2021-09-29
Webbansvarig är Östen Andersson